Razpis za direktorja MC BIT

22 2. 2022

Razpis za direktorja

Mladinski center BIT, so.p. na podlagi ustanovne pogodbe poziva zainteresirane kandidate in kandidatke, da se prijavo na razpis za direktorja Mladinskega centra, so.p. Mandat traja štiri leta. 

Direktor ima kot poslovodni organ MC BIT naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • vodi in usklajuje poslovni proces z namenom doseganja čim boljših rezultatov, v skladu z zastavljenimi cilji;
 • je odgovoren za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva;
 • odgovarja za zakonitost dela celotnega MC BIT;
 • predstavlja in zastopa MC BIT v pravnem prometu;
 • odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in razporejanje finančnih sredstev;
 • Svetu predlaga temeljne smernice razvoja ter poslovno politiko za uresničitev ciljev na omenjenih področjih razvoja;
 • pripravlja finančni načrt in zaključni račun in druga periodična poročila MC BIT;
 • skrbi za izvajanje sklepov Sveta.

Na razpis se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
 • ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • aktivno govori najmanj en tuji svetovni jezik;
 • ni funkcionar nobene politične stranke doma ali v tujini;
 • ob prijavi na razpis predloži vizijo razvoja MC Bit v naslednjih 4 letih. 

Zainteresirani kandidati in kandidatke morajo poslati svoj življenjepis, dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe in vizijo razvoja in dokazila MC BIT, so.p za obdobje štirih let na elektronski naslov mcbitcrnomelj@gmail.com do 1.3.2022.

Jure Kuhar, predsednik sveta MC BIT, so.p.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja