Iščemo udeležence za 2 mladinski izmenjavi v Romuniji

Mladinski center BIT je partner na projektu “Learning to speak your mind” v Romuniji, pod vodstvom mladinske organizacije: The Romanian Institute for Youth Development (RIYD) iz Timisoare.

Znotraj projekta je planirano izvesti 2 mladinski izmenjavi:

  • 23. avgust –  1. september
  • 18. september – 27. september

Obe izmenjavi bodo v vasi Bodo, ki je oddaljena 30 minut od Timisoare (Temišvarja).

 

Glavna tema izmenjave v septembru “Learning to speak your mind” je efektivna komunikacija, kjer bodo udeleženci skozi različne delavnice pridobili in utrdili komunikacijske spretnosti. Fokus izmenjave bo na: argumentiranje, kritično razmišljanje in aktivna komunikacija.

Glavna tema druge izmenjave v avgustu pa je: priprava na javni govor. Tukaj bodo udeleženci fokusirani na: osebno in profesionalno komuniciranje, kritično razmišljanje in interkulturni izobraževalni prostor.

 

Na izmenjavi bo 42 udeležencev iz naslednjih držav: Slovenija, Romunija, Hrvaška, Latvija, Italija in Grčija.

Udeležencem so kriti stroški prehrane in nastanitve ter 80€ potnih stroškov.

 

Več o sami izmenjavi v avgustu si lahko preberete tukaj: A2 AUGUST-INFOPACK Learning to speak your mind Efficient Communication,

o izmenjavi v septembru pa tukaj: INFOPACK Learning to speak your mind Efficient Communication

 

Prijave z motivacijskim pismom in osebnimi podatki zbiramo na elektronski naslov: mcbit.international@gmail.com

Na mladinski izmenjavi v Romuniji-prispevek udeležencev

V tednu od 10. 7. 2017 do 17. 7. 2017 smo se udeležili mladinske izmenjave v Romuniji. Skupaj nas je bilo 35 sodelujočih iz sedmih različnih držav. Sodelovale so Slovenija, Litva, Poljska, Turčija, Italija, Romunija in Grčija. Teden smo preživeli zelo športno, namreč nismo samo govorili o sovražnem govoru in športu, temveč tudi sami sodelovali v različnih športih. Od košarke, rokometa, nogometa do odbojke. Vsi so pokazali pravi športni duh in med udeleženci so se spletle prave prijateljske vezi. O Romuniji nam ostajajo sami lepi, nepozabni spomini. Upamo, da bomo imeli kdaj priložnost kaj takega ponoviti.

Erasmus+ Partnership Building – šport in mladi

Mladinski center BIT, so.p. išče udeležence za Erasmus+ partnership building na temo športa.  Udeleženci bodo skupaj z drugimi udeleženci iz Romunije, Latvija, Turčije, Estonije, Italije in Grčije gradili  stabilno mrežo za prijavo bodočih mednarodnih projektov na temo športa in mladine. Podrobnejše informacije so vam na voljo v pripetem dokumentu. InfopackPBASPORT

Usposabljanje se bo odvijalo v Romuniji med 03. in 11. septembrom 2017. Udeleženci imajo krite stroške nastanitve, hrane, programa in potne stroške do višine 275 EUR.

Usposabljanje je primerno za tiste, ki delujete na področju športa in želite v prihodnosti razviti mednarodne projekte na temo športa in mladine.

Prijavite se lahko na mcbit.international@gmail.com. Prijave zbiramo do 09.08.2017.

Prijava naj vsebuje: Ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, datum veljavnosti dokumenta, telefonsko številko in kratko obrazložitev, zakaj se želite udeležiti usposabljanja.

 

 

POLETNA LIKOVNA ŠOLA ARTIS V ČRNOMLJU

KUD Artoteka Bela krajina, MC BIT in JSKD OI Črnomelj v tednu od 3. do 9. julija 2017 organiziramo POLETNO LIKOVNO ŠOLO ARTIS.

Namenjena je mladim od šestega do devetega razreda OŠ. Primerna je za vse, ki iščejo znanje na področju likovne umetnosti in ustvarjalnosti, ki želijo svoje znanje še dopolniti, pa tudi za tiste, ki jim poletno likovno ustvarjanje predstavlja idealno preživljanje šolskih počitnic.

Kaj lahko pričakujete od poletne šole ARTIS?

Program poletne šole vzpodbuja k likovnem razmišljanju in razvijanju lastne likovne izraznosti. Mladi bodo lahko v dopoldanskih delavnicah spoznali različne likovne tehnike, risanje z ogljem, svinčnikom, ustvarjanje s pametnimi telefoni, 3D ustvarjanje z žico in papirjem in druge. V posamezni delavnici bo glede na določeno tematiko poleg praktičnih znanj predstavljeno tudi teoretično znanje, kot so osnove anatomije človeka, risanje modela v prostoru in na koncu ustvarjanje velike skupinske slike, torej bodo avtorji vsi udeleženci likovne šole. Nastala likovna dela bodo last avtorjev, razen velike slike, ki bo krasila prostore MC BIT.

Poleg ustvarjanja bodo udeleženci v popoldanskem in večernem času spoznali mesto Črnomelj, si ogledali mestno muzejsko zbirko, obiskali izvir in nahajališče črne človeške ribice, obiskali slovensko najčistejšo plavalno reko Kolpo in spoznali mlade evropske prostovoljce iz Grčije, Poljske, Portugalske in Makedonije, kateri jim bodo predstavili svojo kulturo in jih naučili plese svojih držav. Predvsem pa bodo spoznali prijatelje z različnih koncev Slovenije in kreativno preživeli poletne počitnice.

ORGANIZATORJI:

KUD ARTOTEKA BELA KRAJINA je kulturno umetniško društvo s sedežem v Črnomlju. Na področju likovne umetnosti delujemo že več kot 22 let. Združujemo akademske slikarje in kiparje, likovne pedagoge in izjemne ljubitelje likovne umetnosti. Prirejamo likovne kolonije in razstave. Z likovnimi deli opremljamo poslovne prostore. Sodelujemo z več likovnimi društvi iz Slovenije in Hrvaške. Namen društva je medsebojno sodelovanje likovnih ustvarjalcev in izmenjava znanj. Želimo razvijati likovno umetnost v Beli krajini in vzpodbujati k likovni ustvarjalnosti.

Več o nas izveste na naši Facebook strani.

Mladinski center BIT, socialno podjetje deluje že od leta 2005, ko sta ga ustanovila Klub Belokranjskih študentov in Mladinski kulturni klub Bele krajine. Lansko leto smo prevzeli nekdanje prostore dijaškega doma v Črnomlju, ki smo ga preko socialnega podjetništva spremenili v izobraževalno – turistični center s 54 prenočišči. Uporabljamo ga za mladinske izmenjave, usposabljanja, poletne šole, priprave športnikov, delovne vikende…

Območna izpostava JSKD Črnomelj pokriva občini Črnomelj in Semič. Izpostava organizira in posreduje kulturne prireditve, pripravlja seminarje, delavnice, izdaja publikacije, sofinancira kulturne projekte, strokovno in organizacijsko podpira dejavnost kulturnih društev, podeljuje priznanja za delo na kulturnem področju. Projektno se povezuje z drugimi organizacijami in zavodi ter lokalnimi skupnostmi. Programi in projekti se izvajajo predvsem na naslednjih področjih: glasba (vokalna, instrumentalna), gledališče (in lutke), folklora, likovni programi (kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija), film in video, sodobni ples, literatura, kulturna dediščina, založništvo. Poleg tega izvajamo velik del dodatnega programa in skrbimo za program v cerkvi Sv. Duha in za muzejsko zbirko Rudnika rjavega premoga Kanižarica.

MENTORJI POLETNE ŠOLE

 Andreja Verderber, akademska slikarka

Rojena leta 1986. Iz videa in slikarstva je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pet mesecev je študij opravljala na FBAUP na Portugalskem, kjer se je intenzivno začela ukvarjati z videom in novimi mediji. V začetnih letih študija se je ukvarjala z raziskovanjem portreta in akta, nato se je poglobila v  teorijo sodobne umetnosti in performansa, praktično pa je ustvarjala v videu in fotografiji. Predvsem se ukvarja s slikarstvom, katerega vpleta v nove medije. V prihodnje želi razvijati tehnologijo v umetnosti.

V svojih delih posebno pozornost posveča barvi. Zaznamujeta jih čistost barve in vzdušje lahkotnosti, kar v gledalcu vzbudi zanimanje za iskanje prikritih podob.

Imela je tri samostojne razstave v Beli krajini in preko 50 skupinskih, med drugim tudi na ljubljanskem gradu, v velenjski galeriji, v galeriji ULAK v Karlovcu, v KC Dolenjske Toplice, KC Semič, Cerkvi sv. Duha v Črnomlju. Sodelovala je na videofestivalu Bežigrajske galerije 2 Natura 09, večkrat na festivalu novomedijske umetnosti v Trbovljah ter več likovnih kolonijah po Sloveniji in Hrvaški.

Kot podpredsednica KUD Artoteka Bela krajina vodi program, organizira razstave, kolonije in druge projekte. Živi in ustvarja v Ljubljani ter Beli krajini.

Jasmina Strugar, profesorica likovne umetnosti

Po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer moda, v Ljubljani je študij nadaljevala na mariborski Pedagoški fakulteti, smer likovna pedagogika. Že 14. leto je zaposlena kot učiteljica likovne umetnosti na Osnovni šoli Komandanta Staneta Dragatuš. Poleg tega uči tudi na OŠ Vinica. Pri njenem pedagoškem delu je čutiti iskreno naklonjenost do otrok in ljubezen do likovne umetnosti, predvsem pa do otroške risbe.

Redno se udeležuje seminarjev s področja likovne umetnosti in pridobljeno znanje uspešno uporablja pri poučevanju. Učence spodbuja in vodi na likovne kolonije, da se izkažejo in s tem razvijajo svoj talent. Z njimi zelo uspešno sodeluje na raznih likovnih natečajih. Delo z nadarjenimi učenci je zanjo izziv in prednost, da jih usmerja v ustvarjalno razmišljanje ter pripravo na tekmovanja. Tako so pod njenim mentorstvom učenci osvojili prvo, drugo in tretje mesto na državnem natečaju Evropa v šoli in zmagali na mednarodnem tekmovanju Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj. Prejela je specialno nagrado za mentorstvo likovnih del, s katerimi je sodelovala na natečaju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vodi likovno-umetniški krožek, krožek likovna ustvarjalnica in krožek ročnih spretnosti. Učence likovno-umetniškega krožka vsako leto pelje na strokovno ekskurzijo v evropska kulturna mesta in jim s tem širi obzorja. Vodi tehniške in kulturne dni, pripravi delavnice ali vodi učence na oglede galerij in znamenitosti. Organizira ter strokovno pripravi Slikarski ex tempore mladih likovnikov Bele krajine, pri sodelovanju spodbuja tudi učence.

Skrbi za likovno urejenost šole, z barvami prenavlja šolska igrala in prostore, oblikuje šolsko glasilo, vabila, plakate in novoletne voščilnice. Na vsaki šolski ali javni prireditvi v kraju poskrbi za scenografijo, na šolskih prireditvah pa tudi z učenci likovnih krožkov predstavi zanimivo in ustvarjalno točko. Sodeluje s krajevnimi društvi in krajevno skupnostjo. Kot vodja aktiva učiteljic likovne umetnosti odlično sodeluje z razrednimi učiteljicami. Bila je tudi mentorica pripravnici pri nastopih za strokovni izpit.

Članica KUD Artoteka je že več kot deset let, aktivno sodeluje pri razstavah in delavnicah. Leta 2016 ji je JSKD podelilo srebrno značko.

Cena poletne šole znaša 280 EUR (možnost plačila na dva obroka).

Cena vsebuje:

– udeležbo in materiale na delavnicah

– popoldansko – večerne izlete in aktivnosti prostega časa

– vstopnine v muzeje

– 6 nastanitev v izobraževalnem centru Mladinskega centra (dve osebi v eni sobi in skupna uporaba kopalnic)

– 3 obroke na dan ter sadje in vodo skozi cel dan

– nočno varovanje

– darilo presenečenja

Kako se prijavim?

Prijavite se z izpolnitvijo spodnje prijavnice:

PRIJAVNICA (klikni na povezavo!)

Prijave zbiramo do 10. junija. Poletna šola bo izvedena v primeru prijave vsaj 14 otrok. 

Kdaj moram biti v Črnomlju?

V Črnomlju morate biti v ponedeljek, 03. julija 2017, med 14. in 16. uro. Poletno šolo Artis zaključimo s kosilom v nedeljo, 09. julija 2017, ob 13. uri.

DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij nas lahko pokličete na 040-630-466 ali pišete na andreja.verderber@gmail.com

Delavnica na temo socialnega podjetništva

Včeraj smo našim prostovljcem in mladim, ki so zaintresirani za socialno podjetništvo predstavili usposbljanje “EU Goes WISELY”, ki smo se ga predstavniki mladinskega centra BIT udeležili med 3. in 11. decembrom v Novem Marofu na Hrvaškem. Usposabljanja se je udeleželi 30 mladisnkih delavcev iz 10 držav: Hrvaška, Latvia, Češka, Romunija, Makedonija, Portugal, Španija, Poljska, Grčija in Slovenija.

Glavna tema usposabljanja je bila socialno podjetništvo in nam je to bilo zelo v korist, kajti tudi sami smo registrirani kot socialno podjetje in tako smo pridobili nova znanja in veščine, ter spoznali primere dobrih praks.

Povzetek upsosabljanja si lahko preberete tukaj: https://goo.gl/s0s1Ep

Po kratki predstavitvi smo sodelovali na različni delavnicah, kje je glavna tema bila socialno podjetništvo.

Če ste zamudili delavnico, nas lahko obiščete ali pa kontaktirate za več informacij.

Tukaj je nekaj prestavitvenih slidov iz omenjenih delavnic: https://goo.gl/JRmT2z

Mladinska izmenjava na Poljskem (29 julij – 6 avgust)

Mladinski center BIT išče 6 udeležencev, ki se bo udeležilo mladinske izmenjave na Poljskem, Skarżysko-Kamienna (29 julij do 6 avgust) pod imenom “Youth versus cultural diversity”.

Na mladinski izmenjavi bodo udeleženci razbijali stereotipe o drugih državah, gradili na toleranci do drugih ljudi in spoznavali različnosti ter podobnosti med seboj. Z različnimi delavnicami se bodo dotaknili teme: vsi različni vsi enakopravni, ki je trenutno vroča tema v Evropski uniji, saj se je v zadnjih letih povečal obseg migracij na tem prostoru in s tem tudi integracija različnih kultur.

 

Prijave zbiramo na: mcbit.international@gmail.com (osebni podatki + motivacijsko pismo)

Več informacij o projetku in delavnicah si preberite v info packu: INFOPACK Youth vs cult div

Urnik dealvnic: SHCEDULE – Youth vs cult div

 

CV SUPERSTAR mladinska izmenjava na Poljskem

V mesecu aprilu se je MC BIT udeležil mladinske izmenjave na Poljskem (Murzasichle), z imenom CV SUPERSTAR, ki jo je organizirala organizacija iz Krakowa – SMIT CREATOR.
36 udeležencev iz 6 držav so spoznavali zaposlitvene možnosti skozi socialna omrežja, se naučili kako pravilno spisati svoj CV ter pobližje spoznali različne tehnike ustvarjanja video CVja.

Skozi različne metode neformalnega učenja so pridobili ustrezne kompetence in izurili svoje veščine za lažje iskanje in pridobivanje zaposlitvenih možnosti. Seznanjeni so bili tudi z različnimi socialnimi platformami, ki jim iskanje zaposlitve izjemno olajšajo.

Vsak udeleženec je na koncu izmenjave imel spisan svoj CV in kratki
predstavitveni video, v katerem so navedene njegove lastne kompetence in veščine, katere
je pridobil skozi svoje formalno in neformalno izobraževanje.

 

Na naslednji povezavi se lahko ogledate video prispevek, kako so udeleženci izmenjave ustvarili svoj video CV

Pismo iz Srbije – nova srbska pomlad?

Ali se še spomnete Dušana, nekdanjega EVS prostovoljca? Po končanem projektu je diplomiral novinarstvo in se bori za preživetje z raznimi deli. Te dni se redno udeležuje demonstracij, ki potekajo po celotni Srbiji. Ob tej priložnosti nam je poslal zapis, ki nam pomaga razumeti trenutno situacijo v Srbiji in tudi na Balkanu. Zapis objavljamo v srbskem jeziku.

Srpsko proleće? Protesti u Srbiji 2017.

Aleksandar Vučić je ubedljivo pobedio već u prvom krugu na predsedničkim izborima održanim početkom aprila. On je osvojio 55 posto glasova izašlih birača, tako bar kaže Republička izborna komisija (RIK) na osnovu 99 procenata prebrojanih glasova.

Izlaznost od 55 % je najmanja u poslednjih 5 godina, a za to vreme su Srbi četiri puta izlazili na glasačka mesta, što na redovne što na vanredne izbore. Pomenuta komisija je zaključila da bi zbog nepravilnosti izbori trebalo da budu ponovljeni u Pančevu, Vršcu, Kraljevu, Bačkoj Palanci, Topoli i beogradskoj opštini Zvezdara. Možda bi ponovni izbori u ovim gradovima i opštinama mogli da dovedu do eventualnog drugog kruga, ali je taj podatak trenutno manje važan, jer je Srbiju zahvatio talas nezadovoljstva, najmasovniji u poslednjih barem 10 godina.

Još u predizbornoj noći protesti su stidljivo počeli u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, na inicijativu nekolicine studenata nezadovoljnih očiglednim predizbornim i izbornim mahinacijama vlasti. Na televizijama sa nacionalnom frekvencijom samo je predsednički kandidat vladajuće koalicije bio sveprisutan. Ostali kandidati su se pojavljivali u procentima na nivou statističke greške. Društvenim mrežama kružile su ispovesti i dokazi o prevarama, kupovanju glasova, neustavnim predizbornim anketama aktivista Srpske Napredne Stranke. Glasovi su kupovani za 10 do 20 evra, osnovne životne namirnice i za obećano zaposlenje. U zemlji u kojoj je minimalac ispod 200 evra, a realna prosečna plata oko 250, ovakve stvari su svakodnevnica. U sledećim danima protestima se pridružuju i mladi ljudi u ostalim gradovima Srbije. Diglo se Kraljevo, Kragujevac, Pančevo, Vršac, Čačak, Kruševac, Subotica, Bor, Leskovac, Vranje…

Protesti sa zajedničkim nazivom „Protiv diktature“ koji su sve masovniji širom zemlje, zbunili su sve u Srbiji. Na početku je vlast prikazivala učesnike protesta kao Soroševe strane plaćenike, aktiviste opozicionih stranaka koji bi da „na ulici prekrajaju izbornu volju većine“. Međutim studenti kojima su se u međuvremenu priključili i nešto stariji građani za sad prilično uspešno odolevaju pokušajima opozicije da iskoriste ove proteste. A opozicija se trudi da na sve načine. Lider sada umereno nacionalističkog pokreta „Dveri“ pokušao je da se stavi na čelo kolone, ali ga je u tome sprečila masa. Predsednički kandidat Saša Janković je na početku priznao poraz, proglasio „pobedu“ pristojnosti i finih ljudi, da bi tek 6 dana posle izbora počeo da se žali na krađe i neregularnosti. Vučić je, za svoju pobedu, već u nedelju izjavio da je „čista kao suza“, a jedino što je u Srbiji trenutno čisto je energija ovih mladih ljudi. Transparenti se štamapaju kući, na običnom papiru. Parole smišljaju sami učesnici, pištaljke i vuvuzele se kupuju od Kineza. Reklo bi se da su skupovi van Beograda i Novog Sada i previše spontani i da im fali bolja organizovanost i centriranost.

Od medija sa nacionalnom frekvencijom proteste prati jedino televizija N1. Svi ostali mediji o protestima ili ne izveštavaju ili to čine sporadično, prikazujući iskrivljene činjenice. U tome naročito prednjači Radio Televizija Srbije koja je očito pod totalnom kontrolom Vučićevog režima. Na ovoj televiziji možemo da čujemo sve o protestima u Mađarskoj i Sirije koje su kilometrima udaljene, ali veoma malo toga o protestima koji se između ostalog dešavaju baš ispred zgrade RTS-a. Budući da velika većina građana Srbije nije funkcionalno kompjuterski pismena, mnogi ljudi i ne znaju da se u njihovim gradovima dešavaju protesti. Taj medijski mrak je upravo jedna od tačaka protiv koje se demonstranti bore.

Mnogi današnju situaciju u Srbiji porede sa onim studentskim protestima iz 96/97 kada su građani gotovo sto dana protestovali protiv izborne krađe Miloševićevog režima. Mnoge ovi protesti podsećaju i na oktobarske promene u Srbiji 2000. Postoji jedna bitna razlika: tadašnje promene je želela, a i bogato finansirala Evropa. Ove današnje Zapad ne želi, jer Vučić odrađuje posao koji je njima bitan – stvaranje društva perifernog kapitalizma u srcu Evrope. Društva jeftine radne snage gde vlast eksploatiše radnike za 200 evra. Današnja omladina je toga svesna i želi da ispravi greške njihovih roditelja koji početkom milenijuma nisu obavili posao do kraja. Nisu sproveli adekvatnu lustraciju i nisu pozivali na političku i krivičnu odgovornost prethodnih vlasti. Bili su opčinjeni i zasenjeni novopridošlom demokratijom, kasnije je ubistvo Zorana Đinđića i jednostrano proglašena nezavisnost Kosova značajno uticali na podele unutar društva i jačanje nacionalizma. Socijalni zahtevi su ostali zamagljeni i nedorečeni, jer je haos koji je izazvan pomenutim događajima uz neodgovornu vlast demokrata doprineo da Srpska Napredna Stranka dođe na vlast. Ljudi u Srbiji već godinama glasaju za manje zlo, a slična situacija bila je i ovoga puta.

Učesnike protesta može samo da raduje što je premijer/predsednik na početku predstavljao proteste kao dokaz demokratije, pokušavajući time da im umanji značaj, da bi ovih dana kranuo u procene i licitacije oko toga koliki je bio broj ljudi na najmasovnijem protestu do sada u Beogradu. Vučić tvrdi da ih je bilo manje od 10 hiljada, iako policijske procene idu i do 80 hiljada okupljenih. Samo licitiranje oko tačnog broj učesnika govori o tome da Vučić mnogo više osluškuje šta se to dešava na ulicama nego što želi da pokaže. Optimizam budi i postepeno prepoznavanje zajedničkih interesa i potreba za solidarnošću. Na subotnjem protestu studenti i građani priključili su se najvećim sindikatima vojske i policije, gde su predstavnici ovih sindikata stali uz narod, obećavajući i naglašavajući da niko i nikada više neće moći da ih upotrebi da idu protiv svog naroda.

Talas nezadovoljstva vlada Srbijom i verovatno se neće smiriti dok se nešto bitno ne promeni u zemlji. Studenti za sada dominiraju energijom, kreativnošću i pokazuju zavidnu samostalnost i nepotkupljivost. Prihvataju u svoje redove sve nezadovoljne u Srbiji, a takvih je mnogo, ali ne prihvataju lidere političkih stranaka na svom čelu. Ko god želi da se buni protiv vlasti mora sa njima u kolonu, a ne ispred. I ovaj princip je dobar, ali pitanje je i dal je dovoljan. Jasno je da Vučić neće tako lako predati vlast, kao što je i svakom iole razboritom jano da se građani ne bore samo za istaknute zahteve. Vučićev očigledni cilj je da dopusti proteste i da sačeka da vremenom pozitivna početna energija među ljudima splasne. Zbog toga bi demonstranti trebalo što pre da istupe sa rokom za ispunjenje ovih ciljeva. Ovi protesti mogu i da se završe neuspehom, ali će svakako ostati kao odškrinuta vrata većoj medijskoj slobodi i zahtevima za socijalnom pravdom.

Spisak zahteva studenata novosadskog i beogradskog univerziteta:

  • Smena članova Republičke izborne komisije (RIK) „zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda“
  • Razrešenje predsednice parlamenta zbog „blokade rada Narodne Skupštine“
  • Smena direktora i urednika informativnog programa RTS-a zbog režimskog izveštavanja i neravnopravne zastupljenosti kandidata
  • Smena članova Saveta REM-a zbog nereagovanja na više stotina prijava i prekršaja
  • Revizija i sređivanje biračkog spiska radi utvrđivanja tačnog broj birača i naknadno uvođenje elektronskog glasanja

Dušan Tamindžija

Avtorica protestnih slik: Jelena Ćosin

Šport in socialno podjetništvo

ŠPORT in SOCIALNO PODJETNIŠTVO –

nov vir financiranja za športna društva in športne delavce

Mladinski center BIT, so.p. vas v sodelovanju s Športno zvezo Črnomelj v sklopu Erasmus+ Sport projekta Civil Society – a Fair Play Actor of EU vabi na delovni posvet o novih možnostih financiranja za športna društva in delavce.

Posvet bo 20.04.2017 ob 17.00 v prostorih Občine Črnomelj (Trg svobode 3, Črnomelj).

Urnik:

17.00 – Predstavitev socialnega podjetništva in projekta Civil Society – a Fair Play Actor of EU
17.15 – Predstavitev platforme MC BIT so.p. za razvoj športnih produktov na področju socialnega podjetništva
17.30 – 18.30 – Razprava o vključevanju športnih društev in delavcev v platformo MC BIT

Zaradi lažjega načrtovanja samega posveta vas prosimo, da se prijavite do 18.04.2017 na mcbitcrnomelj@gmail.com ali 070-550-718.

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+

ZBIRANJE PRIJAV ZA MLADINSKO IZMENJAVO V ROMUNIJI

Mladinski center BIT je partner v Erasmus + projektu, ki se bo odvijal v mestu Ramnicu Sarat (Romunija), ki je oddaljen 120km od glavnega mesta Bukarešte. Glavne teme izmenjave so: aktivno preživljanje prostega časa, šport in boj proti sovražnemu govoru. Projekt se bo odvijal med 10. in 17.  julijem.

Več o projektu si lahko preberete v infopacku:infopack Romunija

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+. Udeleženci imajo na projektu zagotovljeno hrano, prenočišče in sofinaciranje potnih stroškov do 170 EUR. Udeležnci bo dobili tudi potrdilo (Youthpass) o sodelovanju na projektu.

Zainteresirani do 30.leta starosti (projekt je predvsem primeren za tiste, ki še niste bili na takšnem projektu, saj predhodna znanja niso potrebna) se lahko na mcbitcrnomelj@gmail.com. Prijave zbiramo do 10.aprila.

V prijavi navedite:

– ime in primek, spol, datum rojstva, kontakt

– trenutni status (študent, brezposelna oseba, zaposlena oseba…)

– motivacijo za udeležbo na projektu