(Slovenian) Mladinska izmenjava “Winter jobs”

[:si]

Konec februarja je v Črnomlju, v sklopu programa Erasmus+ Mladi v akciji, potekala mladinska izmenjava Winter Jobs, ki so se je udeležili mladi iz Turčije, Hrvaške, Grčije, Slovaške in Slovenije. Glavna tema projekta je bilo soočenje mladih z visoko brezposelnostjo v Evropi.

Udeleženci so med seboj izmenjali izkušnje soočanja s krizo v svojih državah in hkrati spoznali različne možnosti, ki jih razni programi nudijo pri realizaciji kreativnih idej in osnovah podjetniškega načrtovanja. Predstavili smo jim primere dobrih podjetniških praks v Beli krajini in kasneje so tudi sami razvili štiri idejne podjetniške projekte za razvoj turizma v Beli krajini. Na zaključni evalvaciji so kot zelo dobro ocenili infrastrukturo dijaškega doma v Črnomlju in njegovo (potencialno) vlogo pri razvoju mladinskega turizma, tako da bi bila velika škoda za lokalno okolje, če se aktivnost hostla ne bi ohranile tudi po zaprtju dijaškega doma. Poleg delavnic so udeleženci izmenjave veliko časa namenili tudi spoznavanju kultur drugih udeležencev ter spoznavanju življenja v Črnomlju, pridobili pa so tudi potrdilo Youthpass, ki ga lahko priložijo svojemu življenjepisu. Izmenjava je potekala v času Pustovanja v Črnomlju in nad prireditvami ob omenjenem dogodku so bili udeleženci navdušeni.

Galerija

[:]