(Slovenian) USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT MANAGE YOUR VOTE

[:si]

Mladinski center BIT je v času od 9. do 17. julija v Črnomlju gostil mladinsko izmenjavo Manage Your Vote, ki se jo je udeležilo 42 mladih iz Slovenije, Portugalske, Bolgarije, Romunije, Malte, Hrvaške in Poljske. Glavna tema izmenjave je bilo aktivno državljanstvo in aktivna participacija mladih v družbi.

Z mladinsko izmenjavo smo v Mladinskem centru BIT hoteli pokazati mladim, da njihov glas šteje in to ne samo za časa volitev. Zato smo v Črnomlju zbrali skupino mladih, ki se zavedajo pomena aktivnega državljanstva in tudi dejstva, da lahko mladi s prostovoljnim delom v lokalnem okolju marsikaj spremenijo.

Udeleženci so se spoznali s primeri dobrih praks iz držav udeleženk in razmišljali o njihovi aplikaciji v lokalnem okolju, ravno tako pa so ustvarjali lastne ideje in predloge za svoje domače kraje. V sklopu projekta so spoznavali način razmišljanja političnih odločevalcev in načine na katere lahko stopijo v stik z njimi ter skupaj dosežejo spremembe. Obiskali so tudi slovenski parlament in evropsko hišo ter podrobneje spoznali delovanje našega političnega sistema.

Na izmenjavi so ustvarili video s perečimi vprašanji, ki ga bomo posredovali vsem članom evropskega parlamenta, ustvarili pa so tudi lokalne internet oz. facebook kampanje, s katerimi bodo iskali in reševali določene pereče problematike v svojem lokalnem okolju.

[:]