(Slovenian) Projekt Podonavje: Milestones of Learning Development

[:si]

V Mladinskem centru BIT smo se pridružili projektu Podonavja Milestones of Learning Development – Strategic improvement and development of life long learning programs within Danube region.

Namen projekta je izboljšati delo na področju aktivnosti vseživljenjskega učenja preko spoznavanja potreb in želj udeležencev, vzpostavitve partnerstev, razvoja akcijskega načrta in specifičnih projektov. Načrtovani rezultat projekta je skrbno načrtovan in sistematično razvit akcijski plan z metodami, orodji, cilji in programi, ki bo služil kot osnova za bodoče programe in aktivnosti vseživljenjskega učenja, z namenom čimvečje koristi programov za udeležence. Končni produkt projekta bo služil kot izhodišče za organizacije, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem mladih, da bodo lahko povečale efektivnost svojih programov in izboljšale učenje na praktični ravni. Projekt vsebuje 4 različne faze in bo trajal eno leto.

Nosilec projekta je South East European Youth Network iz Bosne in Hercegovine, pri projektu pa sodelujejo še partnerske organizacije iz petih različnih držav donavske regije (Local Democracy Agency Sisak – Hrvaška, Youth Center BIT Črnomelj – Slovenija, Cooperation for Voluntary Service – Bolgarija, BalkanIDEA Novi Sad – Srbija, Youth for Participation – Madžarska).

Projekt je podprt s strani EUSDR START – Danube Region Project Fund in je delno sofinanciran s strani Evropske unije.

[:]