(Slovenian) Uspešni na tretjem razpisnem roku Erasmus+ Mladi v akciji

[:si]Mladinski center BIT je na zadnji letošnji rok Erasmus+ Mladi v akciji prijavil dva projekta in oba sta bila sprejeta. Med 130 prijavljenimi projekti sta se oba uvrstila med deset najboljše ocenjenih projektov v Sloveniji, kar potrjuje naše kvalitetno delo na evropskem mladinskem polju.

Kratka povzetka odobrenih projektov:

Mladinska izmenjava History – youth’s opportunity

Na mladinski izmenjavi History – youth’s opportunity, ki se bo odvijala v Črnomlju (Slovenija), bo sodelovalo 42 udeležencev in vodij skupin iz Slovenije, Malte, Hrvaške, Italije, Grčije , Makedonije in Francije. Izmenjava se bo odvijala med 5. in 13. julijem  2016.

Projekt je razvila študentka zgodovine Vita, ki končuje študij in spoznava, da delovnih mest za mlade v javnih institucijah ni. Glavni fokus izmenjave bo sprožiti zavedanje pri mladih, da s svojimi aktivnostmi in idejami lahko spremenijo svoje okolje ter da družbi pokažejo na možnosti, ki jih nudi zgodovina. Hkrati preko projekta krepijo svoje kompetence in tako povečujejo svoje zaposlitvene možnosti. Želimo, da bi projekt v lokalni skupnosti spremenil pogled na zgodovino, kot nekaj, kar je v pristojnosti samo muzejev. Želimo opozoriti, da je zgodovina neizkoriščen potencial za razvijanje tržnih projektov, ki lahko obogatijo turistično ponudbo in prinesejo tudi kakšno novo delovno mesto. Na projektu se bomo dotaknili tudi begunske problematike, saj bomo spoznali zgodbe nekdanje beguncev, ki so se uspešno integrirali v družbo.

Najvidnejši rezultati bodo zgodba o Črnomlju, spominek, razglednica in video o samem projektu. Posebej bomo ustvarili FB stran in Twitter račun z naslovom projekta, ki bo kasneje služil tudi za promocijo dobrih praks, ki se dotikajo teme projekta. Vodja projekta bo tako imela možnost skupaj s partnerji ustvariti verodostojen medij, ki bo prav njim pomenil pomembno referenco pri iskanju zaposlitve.

Evropska prostovoljna služba EVS – Back to the streets

EVS projekt Back to the streets  je nastal kot nadaljevanje projekta Oživimo parke (mladinska izmenjava), ki je pokazal na jasno pomanjkanje urejenih javnih površin in dogodkov na teh javnih površinah. V sklopu projekta je bila narejena tudi raziskava, ki je izhodišče za pripravo aktivnosti v projektu.  V  Črnomlju bomo tako sedem mesecev gostili dva mlada portugalska prostovoljca z manj priložnostmi.

S projektom si želimo povečati število dogodkov v naši organizaciji in krepiti odprtost v naši organizaciji. S projektom želimo pri prostovoljcih dvigniti zavest o načrtovanju osebne kariere in jim okrepiti zavest o razvijanju kompetenc z namenom lažje zaposljivosti po končanem projektu.

Že na prejšnjem roku nam je bil odobren projekt EVS projekt BIT The part of the BIT! Portugalskima prostovoljcema se bodo pridružili še štirje prostovoljci iz Poljske in Makedonije. Tako bomo v letu 2016 gostili kar 6 EVS prostovoljcev in prostovoljk.

[:]