(Slovenian) V Novem Marofu na usposabljanju o socialnem podjetništvu

[:si]

V mesecu decembru smo se udeležili Erasmus+ usposabljanja EUgoesWISELY v Novem Marofu pri Varaždinu, ki ga je organizirala ekipa Mladi za Marof, ki je že večkrat obiskala Črnomelj. Novi Marof je podobno mesto Črnomlju s podobnimi problemi in podobno gostoljubnimi ljudmi, ki so nas zelo toplo sprejeli.

novimarof

Mladinski center BIT se je v mesecu juniju do registral v socialno podjetje in smo zato izkoristili usposabljanje za razvijanje novih idej ter spoznavanje primerov dobrih praks iz devetih držav, ki so bile še zastopane na usposabljanju. Skozi razne delavnice smo poglobili znanje o socialnem podjetništvu, ki ga dojemamo kot orodje za doseganje družbenih sprememb na podjetniški način. Zanimivo je bilo spoznanje, da imamo povsod podobne probleme in da se na njih odzivamo preveč splošno in premalo s konkretnimi projekti.  Spoznali smo tudi, da v marsikateri državi  razvoj družbene ekonomije poleg družbene klime zavira tudi sama država, saj si ne želi sprememb na področju upravljanja z javnimi zadevami. A hkrati smo tudi spoznali mnoge uspešne primere, ki dokazujejo, da je z vztrajnostjo in trdimi delom mogoče delati velike spremembe predvsem na lokalni ravni.

large_mladi_europa_predavanje_1

Na samem usposabljanju smo tudi razvili idejni produkt za zapolnitev sob v nekdanjem Dijaškem domu v Črnomlju in na nas je, da ga v prvi polovici leta 2017 tudi spravimo v življenje.

[:]