(Slovenian) New entrepreneurs in rural areas – Poljska izkušnja

[:si]V mesecu oktobru smo se udeležili Erasmus+ usposabljanja “New entrepreneurs in rural areas” v Poroninu na Poljskem. Usposabljanje je organizirala in gostila “Europejska fundacija edukacji i razwoju” iz Varšave.

Usposabljanja smo se udeležili, ker smo želeli pridobiti nove kompetence in veščine pri samozaposlovanju, slišati in razširiti primere dobrih praks, spoznati nove potencialne partnerje za bodoče Erasmus+projekte. Poleg tega pa je Mladinski center BIT od junija 2016 registriran kot socialno podjetje, zato so nam takšna usposabljanja odlična odskočna deska za izboljšanje našega delovanja.

Skozi razne delavnice smo poglobili znanje o samozaposlovanju in socialnem podjetništvu, ki je zadnje čase največji izziv pri mladih, ko gre za iskanje nove službe. Skozi delavnice smo primerjali situacijo v različnih državah ter ugotovili, da se spopadamo s podobno problematiko. Seznanili so nas tudi z uspešnimi primeri socialnega podjetništva, ki nam še vedno daje upanje pri samozaposlovanju. Predstavili so nam tudi različne platforme kje in kako pridobiti finance za zagon naše ideje/produkta/storitve.

Pridobljeno znanje in veščine bomo uporabili pri našem delu v hostlu, saj je naš cilj za to poletje gostiti več skupin, ki se bodo v Črnomelj prišle izobraževat tako na lokalni kot na mednarodni ravni.[:]