(Slovenian) Vtisi iz mladinske izmenjave: Impropreneurs na Poljskem

[:si]V mesecu aprilu smo se udeležili Erasmus+ mladinske izmenjave “v Poroninu (Poljska),pod organizacijo “Europejska fundacija edukacji i razwoju” iz Varšave.

Mladinski center BIT je bil partner na mladisnki izmenjavi Impropreneurs, kjer smo pridobili nove komunicijske in improvizacijske spretnosti, katere lahko sedaj uporabimo pri iskanju nove zaposlitve. Skozi različne delavnice, smo utrdili naše komunakcijske sposobnosti, se naučili pravilno izražati pri javnem govoru, spoznali nove improvizacijske spretnosti in se odlično pripravili na razgovor za delo.

Pridobljeno znanje in veščine bomo uporabli pri našem delu v hostlu, saj je namen to poletje gostiti več skupin, ki se bodo prišle izobraževat na različne teme, na lokalni ter internaciolani ravni, kjer je komunikacija za organizacijo takšnih dogodkov na prvem mestu.[:]