(Slovenian) Usposabljanje NEE(D)T YOUTH WORK

[:si]V Črnomlju se je med 6. in 12. novembrom 2017 odvijalo usposabljanje NEE(D)T YOUTH WORK, ki je združevalo 24 mladinskih in socialnih delavcev ter trenerja iz 13 držav in 16 partnerskih organizacij.


Mladinski center BIT v svojem okolju identificira mnogo mladih, ki so padli na rob družbe zaradi izgube več kot 1500 delovnih mest v občini. Njihovo radikalizacijo lahko preprečimo samo z novimi znanji in dialogom, ki bo vodil v ustvarjanje novih možnosti za vključevanje mladih. To pa ni samo problem občine Črnomelj, pač pa celotne Evrope. Prihodnost Evrope je odvisna od milijonov mladih Evropejcev starih med 15 in 29 let. Na žalost se mladi v današnjem času soočajo s prevelikim odstotkom brezposelnosti, ki je posledica ekonomske krize v letu 2008. Eden od šestih mladih Evropejcev se sreča s tveganjem, da postane odmaknjen od družbe/marginaliziran. In to so mladi, ki prihajajo iz najbolj ranljive skupine v smislu zaposlovanja. To so mladi, ki niso zaključili šolanja, niso zaposleni in se ne usposabljajo na kakršnikoli način (Not in Employment, Education or Training – NEET). 


Na usposabljanju so udeleženci pridobili različne kompetence in metode, s katerimi lahko neet mladini svetujejo, jim povrnejo samozavest ter samozavedanje, da imajo tudi oni različna znanja in talente, ki lahko vodijo v zaposlitev in s tem k popolnem članstvu lokalne skupnosti. Udeleženci so po končanem usposabljanj sposobni analize trenutnega stanja mladine v lastnih državah ter preko novo naučenih tehnik in metod sposobni izvajati podobne delavnice v partnerski organizaciji in voditi mlade k boljšemu jutri.

[:]