(Slovenian) Uspešna jesen v MC BIT

[:si]Letošnja jesen je bila za Mladinski center BIT res delovna in naporna, pa vendar tudi zelo uspešna, saj je celotna ekipa na realizacijo projektov zelo ponosna.

Najprej smo med 9. in 16. oktobrom v sklopu programa Erasmus+ na mladinski izmenjavi URBAN HOUSE gostili 36 udeležencev in vodij skupin iz Slovenije, Hrvaške, Španije, Poljske, Makedonije in Portugalske. Kot nam že samo ime izmenjave pove, smo z udeleženci govorili o urbanosti na podeželju, razvijali ideje kje in kako postaviti in ponuditi urbane vsebine ter preko praktičnih kreativnih delavnic obnovili zastarelo in neuporabno pohištvo, pobarvali stene, uredili teraso, ustvarili urbani vrt in tako predvsem terasi v bivšem dijaškem domu v Črnomlju podali novo urbano podobo, ki bo primerna predvsem za bodoče projekte in razvoj turizma za organizirane skupine. S to izmenjavo smo želeli pokazati, da lahko z različnimi idejami ter sodelovanjem in timskim delom na lahek način in brez veliko denarja ustvarimo nekaj novega. Hkrati smo udeležencem predstavili socialno podjetništvo kot orodje za reševanje družbenih problemov na podjetniški način ter dali prednost praktičnim znanjem, ki nam še kako lahko koristijo v nadaljnjem življenju.

Nato je sledilo usposabljanje mladinskih delavcev in sicer med 6. in 12. novembrom 2017 z naslovom NEE(D)T YOUTH WORK, ki je združevalo 24 mladinskih in socialnih delavcev ter trenerja iz 13 evropskih držav in 16 partnerskih organizacij. Mladinski center BIT v svojem okolju identificira mnogo mladih, ki so padli na rob družbe zaradi izgube več kot 1500 delovnih mest v občini. Njihovo radikalizacijo lahko preprečimo samo z novimi znanji in dialogom, ki bo vodil v ustvarjanje novih možnosti za vključevanje mladih. To pa ni samo problem občine Črnomelj, pač pa celotne Evrope. Prihodnost Evrope je odvisna od milijonov mladih Evropejcev starih med 15 in 29 let. Na žalost se mladi v današnjem času soočajo s prevelikim odstotkom brezposelnosti, ki je posledica ekonomske krize v letu 2008. Eden od šestih mladih Evropejcev se sreča s tveganjem, da postane odmaknjen od družbe/marginaliziran. In to so mladi, ki prihajajo iz najbolj ranljive skupine v smislu zaposlovanja. To so mladi, ki niso zaključili šolanja, niso zaposleni in se ne usposabljajo na kakršnikoli način (Not in Employment, Education or Training – NEET). Na usposabljanju so udeleženci pridobili različne kompetence in metode, s katerimi lahko neet mladini svetujejo, jim povrnejo samozavest ter samozavedanje, da imajo tudi oni različna znanja in talente, ki lahko vodijo v zaposlitev in s tem k popolnem članstvu lokalne skupnosti. Udeleženci so po končanem usposabljanj sposobni analize trenutnega stanja mladine v lastnih državah ter preko novo naučenih tehnik in metod sposobni izvajati podobne delavnice v partnerski organizaciji in voditi mlade k boljšemu jutri.

V mesecu novembru smo poleg zgoraj omenjenih projektov skupaj z OŠ Milke Šobar Nataše organizirali mladinsko izmenjavo z naslovom VIDEO INCLUSION, kjer smo v bivšem dijaškem domu gostili 35 mladih, učiteljev in spremljevalcev iz Slovenije, Hrvaške, BIH, Srbije in Makedonije. Skozi različne fotografske in video delavnice smo mlade opremili z znanjem in veščinami, da so skozi izmenjavo posneli dva kratka filma, pisana na lasten scenarij. Na ta projekt smo še posebej ponosni, saj smo uspeli združiti formalno izobraževanje z neformalnim ter v enem tednu izkusili inkluzijo v vseh pomenih – v en projekt smo združili mlade in starejše, osebe s potrebnimi potrebami in brez njih ter različne kulture. Mladi so domov odšli polni vtisov, zavedanja o različnosti kultur, novih znanj in prijateljstev ter željo, da v prihodnosti naredimo še kakšen skupen projekt.

Naj omenim, da imamo še vedno odprt EVS  projekt, tako da, če ima kdo kakršnokoli željo po mednarodnih delovnih izkušnjah, mu lahko pomagamo.

Poleg Erasmus+ projektov smo začeli tudi s prenovo prostorov in nakupom nove bivalne opreme v bivšem dijaškem domu, skupaj z lokalnimi organizacijami iz Črnomlja in Lokalne akcijske skupine organizirali Mesec boja proti zasvojenosti (različna predavanja, delavnice,…), se odzvali povabilu OŠ Mirana Jarca Črnomelj za predstavitev držav naših EVS prostovoljk in za njih organizirali kuharsko delavnico tradicionalne makedonske hrane, organizirali nemški in makedonski večer, sodelovali na Miklavževi tržnici ter skupaj s KBŠ-om začeli s tečajem nemščine. Tukaj poudarjam, da sodelovanje različnih organizacij in institucij bogati naš prostor in teži k istemu cilju, to je izboljšati kvaliteto življenja v Občini Črnomelj. Zato ne bodimo »fouš« uspehu drugih, ampak se potrudimo, da s skupnimi močmi delamo boljši jutri.

V Mladinskem centru že snujemo ideje za nove projekte in te na tem mestu vabimo, da se nam pridružiš. Če imaš ideje in zamisli, pa ne veš kako bi jih realiziral, stopi z nami v kontakt in skupaj lahko naredimo nekaj zares norega in dobrega za lokalno skupnost.

[:]