(Slovenian) Povabilo zainteresirani javnosti za sodelovanje v strokovnem svetu MC BIT

[:si]Na podlagi 29.člena pogodbe o ustanovitvi Mladinskega centra BIT, so.p. objavljamo poziv zainteresiranim posameznikom in posameznicam za sodelovanje v strokovnem svetu MC BIT, so.p. z namenom krepitve delovanja organizacije na naslednjih področjih:

  • socialno vključevanje
  • povezovanje formalnega in neformalega izobraževanja
  • lokalna samooskrba
  • šport
  • kulturna dediščina
  • demografske spremembe
  • drugo (sami predlagate področje delovanja, ki je v skladu s smernicami delovanja MC BIT)

Naloga članov strokovnega sveta je, da pripravijo strokovne podlage za bodoče projekte MC BIT, tudi s poudarkom na reševanju družbenih problemov na podjetniški način (socialno podjetništvo).

Članstvo v strokovnem svetu je častno in prostovoljsko. Člani strokovnega sveta imajo prednost pri izvedbi odobrenih projektov, ki so bili razviti na podlagi njihovega dela.

Zainteresirani posamezniki in posameznice pošljite prijavo za članstvo v strokovnem svetu na elektronski naslov mcbitcrnomelj@gmail.com in sicer do 20. februarja 2018. Prijava naj vsebuje: Ime in primek, naslov, kontakt, področje delovanja in kratek opis motivacije za sodelovanje v strokovnem svetu.

 

 [:]