(Slovenian) Gradiva za delavnice na SŠ Črnomelj

[:si]DELAVNICA MLADI ZA MLADE

Pozorno preberite razpis in razpisno dokumentacijo.

http://www.crnomelj.si/item/5378-javni-razpis-za-dodeljevanje-sredstev-za-prireditve-in-druge-aktivnosti-ki-pospesujejo-kulturni-sportni-turisticni-in-humanitarni-razvoj-ter-promocijo-obcine-crnomelj-za-leto-2018

 

DELAVNICA: MLADINSKA IZMENJAVA

Kaj je mladinska izmenjava?

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave/

Koliko me stane udeležba na mladinski izmenjavi?

Stroški prehrane, nastanitve in programa v celoti krije program Erasmus+. Vsak udeleženec je tudi upravičen do povračila potnih stroškov. Znesek se določi na podlagi zračne razdalje med Črnomljom in mesto mladinske izmenjave. Za razdaljo pod 500 km je udeleženec upravičen do povračila v višini 180 EUR, za razdaljo med 500 in 1999 km 275 EUR in za razdaljo na 2000km 360.

Na nekaterih mladinskih izmenjavah je prisotna simbolična prijavnica, ki je namenjena predvsem turističnim ogledom v času mladinske izmenjave. Vsak udeleženec si je dolžan urediti zdravstveno zavarovanje za potovanje v tujino.

Kratek film o mladinski izmenjavi v Črnomlju:

https://www.youtube.com/watch?v=NdYbPCjHjto

Primer poziva za udeležbo na mladinsko izmenjavo z infopackom in urnikom:

http://mc-bit.si/mladinska-izmenjava-na-poljskem-31-julij-8-avgust/

 

DELAVNICA: EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA (EVS)

MC BIT lahko do konca leta 2020 na projekte Evropske prostovoljske službe pošlje 16 mladih do 30. leta starosti.

Kaj je EVS?

http://www.movit.si/evs-20-let/kaj-je-evs/

Izkušnje tujih prostovoljk v Črnomlju:

http://mc-bit.si/spoznaj-marijo-naso-doktorka-ki-ze-obvlada-slovenscina/

http://mc-bit.si/anna-nasa-kleine/

http://mc-bit.si/justyna-in-njena-evs-izkusnja-v-crnomlju/

Na EVS projektu ima udeleženec zagotovljeno:

– sredstva za potovanje v tujo državo,

– sredstva za nastanitev,

– sredstva za hrano in osebne potrebščine,

– sredstva za lokalni prevoz,

– zdravstveno zavrovanje,

– mesečno žepnino od 70 do 110 EUR (glede na življenske stroške v posamezni državi).

Baza organizacij v katerih lahko opravljate EVS:

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

 

DELAVNICA MLADINSKI CENTER BIT ZA SREDNJEŠOLCE

Mladinski center Bit (MC BIT) je prvi mladinski center v Beli krajini. Organiziran je v obliki zasebnega zavoda, ki sta ga ob koncu leta 2004 ustanovili takrat dve najbolj aktivni mladinski društvi v regiji, in sicer Klub belokranjskih študentov (KBŠ) in Mladinski kulturni klub Bele krajine (MKKBK) in od junija 2016 deluje kot socialno podjetje. Od leta 2012 imamo tudi status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju mladine.

Programske vsebine MC BIT so namenjene predvsem mladim med 15-im in 30-im letom. Skozi raznolike aktivnosti si prizadevamo za večjo vključenost in aktivno participacijo mladih v vseh sferah družbenega življenja, podpiramo kreativno izražanje mladih, spodbujamo enakopravnost, tolerantnost, odprtost, trajnostni razvoj ter prostovoljno udejstvovanje mladih. Naše poslanstvo je produkcija programskih vsebin, ki zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa ter zadovoljevanje izobraževalnih, strokovnih, kulturnih, umetniških in drugih potreb mladine ter širše javnosti. Naša vizija sovpada z oblikovanjem kadrovske strukture centra, ki bo omogočala učinkovito zadovoljevanje potreb lokalne mladine ter posledično zagotovila identifikacijo mladih z vrednotami organizacije.

Namen in cilji MC BIT so sledeči:

– spodbujanje aktivne participacije mladih in evropskega državljanstva,

– informiranje mladih o temah, ki so za njih pomembne,

– primarno svetovanje in napotitev na pristojne službe,

– zagotavljanje pogojev za preživljanje prostega časa mladih,

– neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,

– spodbujanje prostovoljnega dela mladih,

– osveščanje in zmanjševanje posledic tveganih vedenj med mladimi,

– spodbujanje samoiniciativnosti in kreativnosti mladih,

– neposredna komunikacija z mladimi v okolju,

– spodbujanje mladih za participacijo pri odločanju in v družbi nasploh – vključevanje lokalne mladine v mednarodne mladinske aktivnosti in projekte.

McBit_belokranjec_Print_2 (1)

Želimo si, da mlada oseba skozi aktivno udeležbo ali organizacijo projektov pridobi nova znanja in tako osebno napreduje.

 

DELAVNICA: MLADI V BELI KRAJINI

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analiza je sestavljena tako, da identificiramo notranje dejavnike (prednosti in slabosti) in zunanje dejavnike (priložnosti in nevarnosti).

http://www.koncept-poslovanje.si/?page_id=1187

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

 

DELAVNICA: PROSTOVOLJSTVO, POTOVANJE IN OSEBNI RAZVOJ

Vsak udeleženec Erasmus+ projekte prejme potrdilo YOUTHPASS.

Kaj je YOUTHPASS?

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembneznacilnostiprograma/neformalno-ucenje-in-youthpass/

Kaj cenijo delodajalci?

Učni proces v mednarodnih projektih je usmerjen tudi v pridobivanje treh ključnih kompetenc: produktivnost, radovednost in trdoživost. V sklopu teh kompetenc udeleženec krepi: učinkovitost, analitično sposobnost, reševanje izzivov, zanesljivost, kreativnost, zanimanje za novo, sodelovanje, prilagodljivost, sposobnost povezovanja, komunikacijske veščine, znanje jezikov, zavedanje sebe, vztrajnost, empatičnost in samozavest.

Udeleženec ni pasivni opazovalec v projektih, ampak je z metodami dela usmerjen k aktivnemu pristopu, ki mu bo omogoča osebno rast.[:]