(Slovenian) Usposabljanje v Španiji

[:si]Mladinski center BIT je partner v Erasmus+ projektu Hello my neighbour (usposabljanje), ki se bo odvijal med 2. in 7. avgustom v okolici Madrida.

Več o projektu si lahko preberete v pripetem dokumentu.

INFOPACK To TC project Hello my neighbour. V1

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+. Udeleženci imajo na projektu zagotovljeno hrano, prenočišče in sofinaciranje potnih stroškov do 275 EUR. Udeležnci bo dobili tudi potrdilo (Youthpass) o sodelovanju na projektu.

Zainteresirani  (posebna pogoja: starost 24-40 in izkušnje z organizacijo projektov na lokalni ravni) se lahko na mcbit.international@gmail.com. Prijave zbiramo do izbire udeleženca/ke.

V prijavi navedite:

– ime in primek, spol, datum rojstva, kontakt

– trenutni status (študent, brezposelna oseba, zaposlena oseba, prostovoljec…)

– motivacijo za udeležbo na projektu[:]