Medgeneracijski vrt

 

Naslov projekta: Medgeneracijski vrt

Čas trajanja projekta: od novembra 2018 do junija 2020

Nosilec operacije: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Partnerji v operaciji: Knjižnica Črnomelj in Mladinski center BIT

Predstavitev projekta:

Rezultati ugotavljanja potreb na terenu in raziskav v lokalnem okolju kažejo na pomanjkanje urejenih površin z vsebinami, ki bi omogočale kakovostno preživljanje prostega časa in izboljšale socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin ter vseh prebivalcev belokranjskih občin. Odziv na ugotovljene potrebe je začetek delovanja študijskega krožka na ZIK Črnomelj v letu 2016, na katerem je prijavitelj skupaj z udeleženci izoblikoval idejo po ureditvi medgeneracijskega vrta in kot rezultat je nastal načrt le-tega. Potrebe v okolju podpira tudi raziskava MC BIT Oživimo parke, ki pravi da bi večina anketirancev začela pogosteje uporabljati parke oziroma zelene površine, če bi jih preuredili, skrbeli za njihovo urejenost in jim dodali izobraževalne in rekreacijske vsebine.

V našem okolju se mnogo ljudi spopada s socialno in duševno stisko, vse večja je tudi stopnja zasvojenosti z novimi tehnologijami med mladimi, pomanjkanje se čuti tudi pri številu aktivnosti za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Z našo operacijo si zato želimo doseči pozitiven učinek za vse prebivalce belokranjskih občin, še posebej za ranljive skupine otrok, mladih, žensk, starejših in oseb s posebnimi potrebami. Z ureditvijo vrta in dogodki ter delavnicami bomo ustvarili pogoje, ki bodo spodbujali socialno vključenost in sobivanje v naravi za skupine z manj priložnostmi, spodbujali med mladimi izkustveno učenje v naravi, omogočili prenos znanja ter medgeneracijsko sodelovanje za aktivno staranje starejšega prebivalstva, spodbujali bomo tudi ekološko ozaveščenost in sobivanje z naravo. Urejen medgeneracijski vrt bo postal okolje za marsikatero dejavnost številnih belokranjskih nevladnih organizacij, zaradi bližine javnim ustanovam pa bo ustrezen tudi za izvedbo aktivnosti bližnje osnovne šole, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, doma starejših občanov in drugih.

Operacija predstavlja nov program dejavnosti v urbanem delu mesta, ki ga bo po izteku operacije v sklopu svoje redne dejavnosti nadaljeval Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Cilji operacije:

S preureditvijo javne površine v medgeneracijski vrt z vso načrtovano opremo, bomo povečali število urejenih skupnih površin v Črnomlju, dvignili kakovost življenja prebivalcev in s tem prispevali k dolgoročni koristi in kvaliteti življenja lokalnega prebivalstva. Z delavnicami in drugimi dogodki v času operacije bomo ustvarjali pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi in spodbujali medgeneracijsko druženje in učenje.

Aktivnosti operacije:

  • ureditev medgeneracijskega vrta, postavitev in igral in vzdrževanje vrta,
  • priprava, izvedba in spremljanje delavnic in dogodkov,
  • promocija medgeneracijskega vrta in aktivnosti ter informiranje in obveščanje javnosti.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Večja socialna vključenost ranljivih skupin
  • Večje število dogodkov za mlade in osebe s posebnimi potrebami
  • Povečana ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega sodelovanja
  • Višja raven zavedanja o pomembnosti ohranjanja okolja
  • Dvig ozaveščenosti o pomenu sobivanja z naravo
  • Zagotovljen prostor za neformalno druženje in aktivno preživljanje prostega časa v naravi ter s tem dvig kvalitete življenja


Vodja operacije s strani ZIK Črnomelj
:

Tomaž Čurk,

telefon: 05 93 42 695
e-pošta: tomaz.curk@zik-crnomelj.si

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

Program razvoja podeželja – PRP
LAS Dolenjska in Bela Krajina

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja