Stanovanja, delo tudi za visoko izobražene ljudi in vzgoja

Eden od odgovorov udeležencev na vprašanje, kaj je potrebno, da bi mladi ostali v rojstni regiji.

Regijski NVO center JV Slovenije je v petek, 21. februarja, v Črnomlju priredil odprto javno razpravo na temo, zakaj mladi zapuščajo rojstno Belo krajino. Prve agore se je udeležilo skoraj 40 ljudi različnih poklicev in starosti, ki so v dveh urah skupaj iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kakšni so izzivi mladih v Beli krajini? Kaj manjka in katere aktivnosti oz. politike se že vodijo? Kaj bi veljajo še storiti in česa se lotiti najprej?

Javna debata je potekala v kavarniškem vzdušju za več omizji, udeleženci pa so se med razpravo večkrat zamenjali, tako tudi med seboj spoznavali in skupaj orisali trenutne razmere ter začrtali potrebne ukrepe. Razprave so se med drugimi udeležili črnomaljski župan Andrej Kavšek, nekaj občinskih svetnikov in zaposlenih na občinskih upravah vseh treh belokranjskih občin, predsednik Območne obrtno- podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, komandir PP Črnomelj Boris Korasa, direktorica KC Semič Irena Plut, direktorica Zavoda Metlika Marjetka Pezdirc, direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas, upokojenec in čebelar Andrej Sever, ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, skavti, študentje in dijaki, predstavniki mladinskih organizacij, kot sta Klub belokranjskih študentov in MC Bit, predstavniki društev itd.
»Gre za prvega izmed več posvetovalnih dogodkov, ki jih bo priredil Regijski NVO center, njegova partnerja sta Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in MC Bit Črnomelj. Namen je, da izpostavimo določene teme v lokalnih okoljih, ki so pereče, v njihovo reševanje pa vključimo čim več ljudi. Današnja agora je le začetek procesa, ki bo potekal v smeri, da se mladim v lokalnem okolju zagotovi boljše pogoje za življenje z namenom, da bodo raje ostajali v Beli krajini,« je v petek povedala Maja Žunič Fabjančič, vodja Regijskega NVO centra JV Slovenije in poudarila, da gre za vključujoč proces, na katerem je stališče župana enakovredno mnenju skavta, pogled gospodarstvenika pa prepričanju mladinskega delavca: »Sami mladi te težave ne morejo rešiti, prav tako ne same nevladne organizacije, niti javni zavodi ali občina. Vsi skupaj pa dejansko lahko prispevajo k temu, da nek lokalni izziv rešijo skupaj.«

Regijski NVO center JV Slovenije je v petek, 21. februarja, v Črnomlju priredil odprto javno razpravo na temo, zakaj mladi zapuščajo rojstno Belo krajino. Prve agore se je udeležilo skoraj 40 ljudi različnih poklicev in starosti, ki so v dveh urah skupaj iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kakšni so izzivi mladih v Beli krajini? Kaj manjka in katere aktivnosti oz. politike se že vodijo? Kaj bi veljajo še storiti in česa se lotiti najprej?

Javna debata je potekala v kavarniškem vzdušju za več omizji, udeleženci pa so se med razpravo večkrat zamenjali, tako tudi med seboj spoznavali in skupaj orisali trenutne razmere ter začrtali potrebne ukrepe. Razprave so se med drugimi udeležili črnomaljski župan Andrej Kavšek, nekaj občinskih svetnikov in zaposlenih na občinskih upravah vseh treh belokranjskih občin, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, komandir PP Črnomelj Boris Korasa, direktorica KC Semič Irena Plut, direktorica Zavoda Metlika Marjetka Pezdirc, direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas, upokojenec in čebelar Andrej Sever, ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, skavti, študentje in dijaki, predstavniki mladinskih organizacij, kot sta Klub belokranjskih študentov in MC Bit, predstavniki društev itd.

»Gre za prvega izmed več posvetovalnih dogodkov, ki jih bo priredil Regijski NVO center, njegova partnerja sta Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in MC Bit Črnomelj. Namen je, da izpostavimo določene teme v lokalnih okoljih, ki so pereče, v njihovo reševanje pa vključimo čim več ljudi. Današnja agora je le začetek procesa, ki bo potekal v smeri, da se mladim v lokalnem okolju zagotovi boljše pogoje za življenje z namenom, da bodo raje ostajali v Beli krajini,« je v petek povedala Maja Žunič Fabjančič, vodja Regijskega NVO centra JV Slovenije in poudarila, da gre za vključujoč proces, na katerem je stališče župana enakovredno mnenju skavta, pogled gospodarstvenika pa prepričanju mladinskega delavca: »Sami mladi te težave ne morejo rešiti, prav tako ne same nevladne organizacije, niti javni zavodi ali občina. Vsi skupaj pa dejansko lahko prispevajo k temu, da nek lokalni izziv rešijo skupaj.«

»Tu smo se soočili mladi in starejši in vidimo, da so naši pogledi podobni. Problem je zagotoviti oz. narediti, da bo Bela krajina postala spodbudno okolje. Spodbudno okolje za mlade pa pomeni marsikaj. Od vrtcev in igrišč, do šol, zdravstvene oskrbe pa infrastruktura, internet, elektrika … In tu nas kot občino čaka velik izziv, ki se ga zavedam. In dejansko to drži: če ne bomo naredili spodbudnega okolja, mladi ne bodo hodili nazaj. Tako da, imamo veliko dela,« je dejal župan Andrej Kavšek in predstavil nekaj aktualnih občinskih projektov, kot so načrtovana gradnja stanovanj v Čardaku, prenove osnovnih šol, ureditev Jurjevanjske drage ipd.

»Zelo pozitivno me je presenetila tako sama agora kot udeleženci. Če bi bilo izvedeno na kakšen drugačen način, ne bi bilo tako učinkovito. S tem, ko smo menjali omizja in sogovornike, smo se tudi spoznali med sabo in bo lažje v bodoče koga poklicati za nasvet ali informacijo,« je po debati povedala Manja Novak, predsednica KBŠ.

Dogodek je moderiral Sašo Kronegger, organizatorji pa so se zavezali, da bodo sklepe s petkove agore posredovali tako udeležencem kot pristojnim institucijam, v nadaljevanju pri posameznih izzivih vključili še strokovno javnost ter nato sklicali še kakšno agoro, kjer bi z enakim vključevanjem različnih deležnikov lokalne skupnosti še natančneje določili bodoče ukrepe. Najbolj pogosto vprašanje po razpravi je bilo namreč, kdaj bo naslednja?

Mirjana Martinović,
predstavnica za odnose z javnostmi Regijski NVO center


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja