[:si]

logo-erasmusplusErasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja,  usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene  tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

 Vir videa: http://www.mva.si/

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.

Usposabljanje, izobraževanje in šport

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Na področju športa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim poživilom, nasilju in rasizmu ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.

CMEPIUS logo_cmepius– center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in  usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje  izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za  državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne  aktivnosti prej navedenim programom.
Če vas zanima študijska izmenjava, praksa oziroma usposabljanje v tujini ali pa mogoče projektno sodelovanje s tujimi organizacijami – dobrodošli!

Mladina

logo-movitMladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k  organizaciji  učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti  neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni. MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, pokriva področje mladine.

Poglavje mladine v programu Erasmus+ ali Erasmus+: Mladi v akciji

logotip_MVAMožnosti v nekdanjem programu MLADI V AKCIJI se večinoma nadaljujejo v novem  programu  in sicer se bodo v delu, ki se izključno nanaša na področje mladine, promovirale pod  blagovno znamko ERASMUS + MLADI V AKCIJI.

Ukrepi v okviru poglavja o mladini novega programa ERASMUS + bodo zasledovali splošne cilje programa, še posebej pa cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) in sicer naslednjih posebnih ciljev:

  • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost; Program to želi doseči z več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so dejavni v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev in delavcev, kot tudi z okrepljenimi povezavami med področjem mladine in trgom dela;
  • Spodbujati večjo kakovost mladinskega dela; Program to želi doseči z okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju mladine, toda tudi z organizacijami in ustanovami na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja, športa ali trga delovne sile;
  • Dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji na dejstvih, ter priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej z okrepljenim sodelovanjem na področju politik, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z širjenjem dobrih praks;
  • Okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, ki dopolnjujejo zunanje delovanje Unije; program to želi doseči s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med Unijo, zainteresiranimi partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v partnerskih državah.

[:en]

logo-erasmusplusErasmus Plus is the new European Union programme combining all the EU’s current schemes for education, training, youth and sport, which was started in January 2014.

The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work. The seven year programme will have a budget of €14.7 billion; a 40% increase compared to current spending levels, reflecting the EU’s commitment to investing in these areas.

Erasmus+ will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad.

Erasmus+ will support transnational partnerships among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe.

It will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. In the field of Sport, there will be support for grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

Erasmus+ brings together seven existing EU programmes in the fields of Education, Training, and Youth; it will for the first time provide support for Sport. As an integrated programme, Erasmus+ offers more opportunities for cooperation across the Education , Training , Youth , and Sport  sectors and is easier to access than its predecessors, with simplified funding rules.

You can find out more about the Erasmus+ programme here.

Video was taken from: http://www.mva.si/

[:]