[:si]

Mladinski center BIT izvaja koordinacijske aktivnosti za Lokalno akcijsko skupino (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Občina Črnomelj.

Glavni namen koncepta delovanja LAS je, da obravanje problematike zasvojenosti iz različnih zornih kotov (mladinske organizacije, šole, policija, center za socialno delo, zdravstveni dom in zainteresirani posamezniki). Člane na podlagi predlogov organizacij, ki se srečujejo s problematiko drog ter političnih strank imenuje Občinski svet Občine Črnomelj.

LAS je v preteklosti finačno podprl že več kot 10 projektov mladinskega centra (Športno Poletje, Šola za starše – preprečimo zasvojenost, Organiziranje neorganizirane mladine, 24 ur športa, izobraževanja mladinskih delavcev…) predvsem z namenom spodbujanja kvalititnega preživljanja prostega časa v Občini Črnomelj.

V letu 2014 smo podprli prihod Projekta Človek v Črnomelj

Glavni projekti v letu 2015:

– 24 ur športa proti zasvojenosti

– Šola za starše – preprečimo zasvojenost

– izdaja publikacije Kam po pomoč?

– spodbujanje prostovoljnega dela

[:]