[:si]

MLADINSKE IZMENJAVE

Kaj je mladinska izmenjava?

Mladinske izmenjave ponujajo priložnost skupinam mladih iz različnih držav, da se srečajo in spoznajo kulture drug drugega.

slika

Večina mladinskih izmenjav poteka med mladimi iz vsaj 4 držav z vsaj 16 udeleženci in traja v povprečju 5 do 9 dni.

Na mladinsko izmenjavo se lahko prijavijo mladi, ki so stari med 13 in 30 let.

V dopoldanskem in popoldanskem času mladi na delavnicah spoznavajo kulture in razpravljajo o temah, ki so določene v izmenjavah (kultura, človekove pravice, okolje, šport, zaposlovanje, pravice mladih…). V večerni urah mladi spoznavajo glasbo, jedačo, pijačo in druge posebnosti držav udeležencev. V sklopi izmenjave si mladi tudi ogledajo določene kulturne in naravne značilnosti države gostiteljice.

Poleg tega vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi Youthpass, ki ga udeleženci lahko pripnejo k svojemu življenjepisu.

Stroški

Vsak udeleženec ima pokrite stroške prehrane in nastanitve. Udeleženec je upravičen tudi povračila stroškov. Višina teh stroškov je odvisna glede na zračno razdaljo med organizacija. Za razdaljo med 100 in 499 km udeleženec dobi povrnjenih 80 EUR, za razdaljo med 500 in 1999 km pa 170 EUR.

Prijavi se! – ODPRTI PROJEKTI: 

http://mc-bit.si/zbiramo-prijave-za-mladinsko-izmenjavo-v-turciji/

V prijavi navedite in pošljite na mcbit.international@gmail.com:

– ime in primek, spol in datum rojstva,

– trenutni status (študent, brezposelna oseba, zaposlena oseba…),

– motivacijo za udeležbo na projektu.


[:en]English content for YE comes here – Powered by ČVRK™[:]