Na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« je bil projekt »MVP – Mladi v praksi«, ki so ga pripravili koncozrcijski partnerji MC Krško, Mladinski center BIT in Celjski mladinski center, izbran za sofinanciranje.

Namen projekta »MVP – Mladi v praksi« je mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov bodo udeleženci usposabljanj spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se. Sodelovanje na okroglih mizah z odločevalci pa jim bo omogočilo aktivno participacijo in sooblikovanje ukrepov za mlade ter sodelovanje pri razvoju širše skupnosti.

V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da je kratica projekta Mladi v praksi prav MVP, skozi projektne aktivnosti želimo namreč mlade usposobiti, da postanejo najboljša verzija samega sebe.

Cilj projekta »MVP – Mladi v  praksi« je, da v obdobju izvajanja projekta, od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021,  vključimo v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Preko inovativnih pristopov in delavnic želimo mladim okrepiti kompetence in dodati nova znanja, ob koncu projekta pa se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo. Vse udeležence projekta nameravamo vključiti v platformo beleženja kompetenc pridobljenih skozi prostovoljsko delo in v praktični preizkus preko prostovoljnega mladinskega dela. Preko organizacije okroglih miz z odločevalci pa vključiti vse udeležence projekta tudi v aktivno podajanje pobud za spremembe ukrepov za zaposlovanje mladih.

VPIS V BAZO PROSTOVOLJCEV – MVP PLATFORMA

Vse mlade iskalce zaposlitve oz. prostovoljce vabimo, da se vpišete v bazo prostovoljcev, ki jo najdete tukaj.

S prijavo nam posredujete koristne informacije o vaših delovnih izkušnjah ter zanimanjih, ki jih lahko posredujemo morebitnim delodajalcem.

V projektu MVP se je na MC BIT usposabljalo 6 oseb, ki so krepile svoje kompetence preko mladinskega dela. Vseh 6 pa je tudi že našlo zaposlitev. K vpisu v MVP platformo vabimo vse, ki vas zanima mladinsko delo, krepitev lastnih kompetenc in s tem boljšanje svojega položaja na trgu dela.

Vse delodajalce, ki potrebujete usposobljene prostovoljce ali želite razširiti svoj kolektiv z novim kadrom, s področja mizarstva, grafičnega oblikovanja, fotografije, strojništva ipd. vabimo, da nas kontaktirate.

INFO: mcbitcrnomelj@gmail.com ali 041 280 379

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.