[:si]

Informiranje in svetovanje za mlade

Informiranje in svetovanje za mlade poteka v Informacijski pisarni v črnomaljskem gradu (Trg svobode 1, Črnomelj). Dejavnost obsega svetovanja posameznikom, društvom in ostalim mladinskih organizacijam, posredovanje različnih informacij zainteresiranim posameznikom, informacije s področja izobraževanja in izobraževalnih procesov, preživljanja prostega čas mladih, pravnega in socialnega varstva, preprečevanja tveganih vedenj med mladimi in drugih vsebin.

Neformalno izobraževanje in projekti

Neformalna izobraženost je zelo pomemben dejavnik v sodobnem svetu in mladim nudi pridobitev mnogih znanj in izkušenj, katere s pridom uporabljajo pri svojem delu. Neformalna izobraževanja izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki, usposobljenimi za posamezna področja ter posamezniki, ki imajo določene sposobnosti in znanja in so jih pripravljeni deliti z drugimi..). Izvajamo predvsem predstavitve seminarskih, diplomskih in ostalih raziskovalnih nalog, predavanja, seminarje, raziskovalne delavnice, tečaji, razstave, predvajamo preventivne filme, potopise, prirejamo okrogle mize o aktualnih problematikah, ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, predstavitve mednarodnih programov za mlade in spodbujamo mlade za udeležbo v njih. Naši člani se udeležujejo različnih izobraževanj tako doma kot v tujini, sodelujemo pa tudi v številnih raziskavah s področja nevladnih organizacij in mladinskega dela. Spodbujamo prostovoljno delo mladih in njihovo participacijo v vseh sferah družbenega in političnega življenja.

Mednarodni mladinski projekti

Mednarodni mladinski projekti zajemajo sodelovanje v programu Erasmus+ Mladi v akciji, ki ga koordinira Zavod Movit NA Mladina. Dosedaj smo izvedli že preko 20 EVS projektov, šest mladinskih izmenjav in dve čezmejni pobudi.  Na projekte v tujino smo poslali že okoli 40 skupin. Izvajanje pestrega klubskega programa pa nam omogoča sodelovanje z izvajalci iz celega sveta. Smo tudi člani mednarodne mreže SEEYN.

Klubski program

Klubski program obsega predvsem dogajanje v MKK, in sicer  program s koncerti glasbenih skupin in DJ-jev, performansi, gledališkimi predstavami, literarnimi in plesnimi predstavami, predavanji, okroglimi mizami, igranjem družabnih iger, ipd. V MKK mladim glasbenim izvajalcem brezplačno ponujamo tudi prostor in opremo za glasbene vaje. Kakovost klubskega programa je prepoznalo tudi Ministrstvo za kulturo, saj imamo z njimi podpisano štiri letno pogodbo o sofinaciranju.

[:]