(Slovenian) Izmenjava na Poljskem – prispevek udeležencev