(Slovenian) Justyna in njena EVS izkušnja v Črnomlju