(Slovenian) Povabilo zainteresirani javnosti za sodelovanje v strokovnem svetu MC BIT