(Slovenian) Poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje v svetu MC BIT