(Slovenian) Spoznaj Marijo, našo doktorka, ki že obvlada slovenščina.