[:si]

Mladinski center je akreditirana organizacija (2015-1-SI02-KA110-012581) za opravljanje Evropske prostovoljne službe in sicer do konca leta 2020.

EVS izvajamo že od leta 2007. Do sedaj smo gostili preko 30 prostovoljcev iz Latvije, Francije, Romunije, Makedonije,  Srbije, Portugalske, Danske, Turčije, Grčije in Poljske. Tri prostovoljce smo poslali na EVS projekt v Srbijo, Poljsko in na Portugalsko.

V letu 2017 v naši organizaciji gostimo 6 EVS prostovoljcev iz  Poljske, Makedonije, Nemčije in Grčije. V začetku marca sta svoj projekt zaključila Ivo in Sanja iz Makedonije, ki sta jih pa zamenjala Harris (Grčija) in Justyna (Poljska). Harris je svoj projekt zaključil v sredini julija, Justyna bo pa z nami ostala do začetka novembra. S prvim septembrom se nam pa še pridružijo Anna iz Nemčije in Marija iz Makedonije.

Naše prostovoljce lahko pobližje spoznate na interkulturnih večerih ki jih prostovoljci organizirajo sami, ali pa se udeležite delavnic pod njihovim mentrstvom, ki jih izvajamo na različnih lokacijah v Črnomlju.

Justyna in Harris

Evropska prostovoljna služba (EVS) je del programa Erasmus+ Mladi v akciji, ki je namenjen mladim.

Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj. Velik poudarek je tudi na ozaveščanju mladih, da so evropski državljani, in na spodbujanju njihovega dejavnega sodelovanja v civilno-družbenem življenju in sistemu predstavniške demokracije. V vsaki državi članici obstajajo nacionalne agencije, ki koordinirajo program. V Sloveniji je to Nacionalna agencija Zavod MOVIT NA MLADINA s sedežem v Ljubljani.

Komu je namenjena?

EVS je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. O tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

Kdo sodeluje?

V projektu EVS sodelujejo pošiljajoča in gostiteljska organizacija, prostovoljec/-ka ter nacionalna agencija. Obe organizaciji sta zadolženi za ustrezne priprave prostovoljcev na službo v novem okolju, hkrati pa jim morata nuditi podporo skozi celotno obdobje trajanja projekta.

Področja dela

EVS projekti pogosto vključujejo aktivnosti s področij okoljevarstva, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske dediščine, dela z otroki in mladimi ali z ostarelimi osebami, pa tudi športne in mnoge druge družbeno koristne aktivnosti.

Zakaj postati EVS prostovoljec/-ka?

EVS je za mlade odlična priložnost. Omogoča jim popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku prostovoljca/-ke domov. Eden najpomembnejših vidikov EVS je tudi priložnost za neformalno in priložnostno učenje in pridobivanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Youthpass

Po opravljeni službi prostovoljec pridobi Youthpass, ki je priloga življenjepisu.

Kako pristopiti k opravljanju EVS?

Pošiljajoča organizacija (to smo lahko tudi mi, Mladinski center BIT in prostovoljec/-ka v bazi podatkov organizacij, ki izvajajo EVS projekte, poiščeta ustrezno gostiteljsko organizacijo, prostovoljec/-ka kontaktira (pošlje elektronsko sporočilo, pokliče, se o njej pozanima) in pošlje motivacijsko pismo, ki ji predstavi tako prostovoljca/-ko kot tudi razloge, zakaj bi želel/-a sodelovati prav z njimi.
Pošiljajoča, gostiteljska organizacija in prostovoljec/-ka pripravijo vse potrebno za izvedbo projekta, nakar posredujejo prijavnico za sofinanciranje na Nacionalno agencijo programa Erasmus+ MLADI V AKCIJI, ki se odda najmanj tri mesece pred odhodom. Roki za oddajo prijavnic (prijavnice odda gostujoča organizacija) so: 2. februar, 26. april, 4. oktober 2017.

Odobren in finančno podprt projekt zagotavlja prostovoljcu/-ki med izvajanjem EVS-a nastanitev in prehrano, prevoz na delo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, mesečno žepnino in kritje stroškov prevoza v tujino in domov.

Kaj počnejo EVS prostovoljci v naši organizaciji?

Prostovoljci sodelujejo pri naših projektih in aktivnostih. Okvirno opravljajo naslednja dela:

  • pomagajo pri delovanju informacijske pisarne,
  • pomagajo ostalim organizacijam pri izvedbi projektov in vodenju hostla,
  • predstavljajo širši javnosti svojo kulturo in jezik,
  • razvijajo svoje osebne kompetence,
  • izvajajo svoj osebni projekt.

[:en]

Youth Center BIT is an EVS accredited organisation (2015-1-SI02-KA110-012581). We have been doing the EVS since 2007 and have so far hosted over 20 volunteers from Lithuania, France, Romania, FYRM, Serbia, Portugal, Denmark and Turkey. He have also sent two of our volunteers out on EVS in Serbia and Poland.

At the moment, our organisation is hosting three Portuguese volunteers (Fernando, Raquel and Sandra).

Portugalski prostovoljci: Fernando, Raquel in SandraThe aim of the European Voluntary Service (EVS) is to develop solidarity and promote active citizenship and mutual understanding among young people.

The European Voluntary Service enables young people (between the ages of 17 and 30) to carry out voluntary service for up to 12 months in a country other than their country of residence. It fosters solidarity among young people and is a true “learning service”. Beyond benefiting local communities, volunteers learn new skills and languages, and discover other cultures. Non-formal learning principles and practice are reflected throughout the project. An EVS project can focus on a variety of themes and areas, such as culture, youth, sports, social care, cultural heritage, arts, civil protection, environment, development cooperation, etc.

What do the volunteers do in our organisation?

The volunteers take part in all our projects and activities. Some of the activities they take part of are:

– help with the workings of the Info Office

– helping other organisations with their projects

– representing their culture and language to the public

– developing personal competences

– developing a personal project

[:]