Urban Culture for Rural Development je dvoletni projekt, ki ga izvajata Mladinski center BIT in partnerska organizacija Mladi za Marof iz hrvaškega Novega Marofa, v okviru programa Erasmus +, z namenom ohranitve in razvoja urbane kulture v obeh okoljih. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo povečati aktivno participacijo mladih, spodbujati kvalitetno mladinsko delo in kreativnost. Hkrati želimo prikazati kvaliteto svojega dosedanjega dela in predstaviti širši javnosti prednosti, ki jih delo na prostovoljskih in kulturnih projektih prinašajo mladim in tudi njihovemu okolju. Obe organizaciji sta zavezani istim ciljem in se faze projekta izvajajo simultano v obeh okoljih. 

S projektom Urban Culture for Rural Development želimo odgovoriti na nevarnosti, ki so jih mladi zaznali ob zadnji letni evalvaciji klubskega programa: šibka notranja skupnost, prevelika vezanost na glasbene alternativne dogodke, neprimerno pozicioniranje v javnosti, pomanjkanje določenih znanj za organizacijo kulturnih dogodkov, šibko poznavanje potreb mladih na področju kulture.

Mlade belokranjce smo že vključili v raziskavo o stanju urbane kulture v Beli krajini, kjer smo preverili kako se o dogodkih informirajo, kakšne so njihove želje po urbanem kulturnem dogajanju v Beli krajini, da bi znali oblikovati vsebine, ki jih potrebujejo in pravilno z njimi komunicirati. Največ informacij o urbanih kulturnih vsebinah in dogodkih mladi dobijo na socialnih omrežjih, Facebooku in Instagramu, kjer so stalno prisotni, sicer pa informacije, ki pritegnejo njihovo pozornost dodatno raziščejo na spletu. Na socialnih omrežjih si želijo predvsem več video contenta, podcastov, vlogov in meme-grafike


Seveda pa kreativne ideje mladih pozdravljamo in spodbujamo. Vključevanje mladih v organizacijo kulturnega dogajanja smo podprli z javnim razpisom Urban Winter, v okviru katerega smo podprli projekt Ujeta, v sklopu katerega se je v Mladinskem kulturnem klubu Bele krajine v soboto, 7. marca 2020, odvila plesna predstava v izvedbi Brine Dokl in foto razstava Vida Svetine.